Polska Grupa Lotnicza może zostać właścicielem części megalotniska

Zagraniczne linie lotnicze także dostrzegają równie wielki potencjał w realizacji projektu budowy centralnego portu komunikacyjnego (CPK), jaki my widzimy. Zapewniają o tym nie tylko przewoźnicy z Unii Europejskiej, ale także z Bliskiego Wschodu i takich regionów, jak Białoruś – powiedział dziś Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. budowy CPK, wiceminister infrastruktury. I zasugerował, że Polska Grupa Lotnicza może zostać współwłaścicielem terminalu na CPK.

Erbud ma znaczącą umowę na obiekty sportowe

Erbud zmodernizuje budynki należące do Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) w Tomaszowie Lubelskim. Na podstawie umowy zawartej z miastem 29 sierpnia 2018 r., spółka rozbuduje także placówkę o nową, krytą pływalnię. Wartość kontraktu to 26,3 mln zł.

Jesteśmy dwa razy gorsi niż zachodnia Europa. Czasu na poprawę coraz mniej, a zegar tyka

Budynki, zwłaszcza powstałe w ubiegłym stuleciu, których jest najwięcej w naszym kraju, mają negatywny wpływ na środowisko naturalne, emitując m.in. odpowiadający za zmiany klimatyczne dwutlenek węgla. Wysoka energochłonność budynków negatywnie wpływa na jakość powietrza. Dlatego też budowa domów energooszczędnych pozwoli stopniowo zmieniać tę niekorzystną sytuację.

Znana polska firma budowlana zakończyła półrocze ze stratą

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Atrem wyniosły w okresie pierwszego półrocza 2018 r. 57,3 mln zł i były o 108,1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r., kiedy wyniosły 27,5 mln zł. W pierwszym półroczu 2018 r. spółka osiągnęła jednak stratę netto oraz stratę na działalności operacyjnej.

Wspólna spółka Enei, Energi, PGE i PGNiG nadal z kłopotami. Ale prezes wierzy w odrodzenie

Działamy na trudnym rynku i w otoczeniu wysokokonkurencyjnym. My stawiamy na rzetelne oferty i wyceny, a także realne terminy realizacji – skomentował wyniki Polimeksu-Mostostalu za pierwsze półrocze 2018 r. prezes Krzysztof Figat. – Wierzymy, że rynek nas doceni i zrealizujemy zaplanowane na ten rok cele – dodał. Od kilku kwartałów budowlana grupa, kontrolowana przez największe państwowe koncerny energetyczne, stara się odwrócić negatywny trend w wynikach finansowych, czyli „wyjść nad kreskę”.