Białoruski cement zalewa Polskę. Oburzenie narasta

Wśród sankcji nałożonych na Mińsk nie ma embarga na sprzedaż cementu do Polski. Produkcja na Białorusi nie jest obciążona kosztami transformacji klimatycznej, w tym bardzo drogimi prawami do emisji CO2. Dlatego Stowarzyszenie Producentów Cementu, wspierane przez posłów Lewicy, postuluje wprowadzenie embarga na import cementu z Białorusi.

Nowa fabryka Danfossu na finiszu

W Grodzisku Mazowieckim powstaje nowa fabryka Danfoss Poland. Jak poinformował Panattoni, który we współpracy z generalnym wykonawcą, firmą Dekpol realizuje inwestycję, w budowie pozostaje jeszcze obiekt magazynowy i 1000 m kw. powierzchni produkcyjnej, Inwestycja ma zostać ukończona w listopadzie 2021 roku.

Potężna zmiana w koncepcji CPK. Będzie inny model biznesowy

Pomimo tego, że pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała i władze państwowych spółek lotniczych, które mają wspierać i korzystać z rozwoju nowego portu, są przekonani, że pandemia nie miała wpływu na koncepcję budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, to od ścisłego kierownictwa tej spółki słyszymy, że zmiana będzie i to diametralna.

Polska firma chemiczna z rozmachem inwestuje w Niemczech

Nowa warzelnia soli Ciechu w niemieckim Stassfurcie to nie tylko zwiększenie mocy produkcyjnych polskiej spółki. To także wkroczenie w nowy asortyment, produktów wysokomarżowych. O tym, co w zakładzie się dzieje, mówił WNP.PL podczas Europejskiego Kongrsu Gospodarczego prezes Grupy Ciech Dawid Jakubowicz.

Lotos wprowadza asfalty z recyklingu do budowy dróg

Asfalty do recyklingu to projekt realizowany przez Lotos Asfalt i Politechnikę Warszawską. Ma on na celu wykorzystanie do nowej warstwy nawierzchni aż 30 proc. materiału z rozbiórki i remontów dróg. Ślad węglowy jest wówczas dużo mniejszy niż przy stosowaniu nowych materiałów budowlanych. Zakończenie projektu badawczo-rozwojowego zaplanowano na 2023 rok.

Wiatraki przegrały z Polskim Ładem

Prace nad projektem nowelizacji tzw. ustawy odległościowej – zakładającej liberalizację zasady 10h – wyhamowały. Na początku czerwca ówczesna wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka zapowiadała, że projekt nowelizacji trafi do Sejmu we wrześniu lub październiku. Od jej następcy – wiceministra Piotra Uścińskiego – usłyszeliśmy, że nic z tego.