GDDKiA ma przygotować plan budowy nowej drogi

GDDKiA została zobligowana do rozpoczęcia prac przygotowawczych do budowy nowej drogi krajowej, która ma połączyć planowaną elektrownie jądrową z drogą ekspresową S6 – przekazał resort infrastruktury. Budowa elektrowni jest planowana w gminie Choczewo w woj. pomorskim.

Panattoni buduje kolejny park przemysłowy w Bydgoszczy

Panattoni  buduje czwarty już park przemysłowy w Bydgoszczy – Panattoni Park Bydgoszcz IV.  Nowy kompleks będzie składał się docelowo z trzech budynków o łącznej powierzchni ponad 110 tys. mkw. Jeden z nich w całości zajmie Belma Accessories Systems, polska spółka należąca do grupy kapitałowej Kurkus Holding – podało Panattoni.

Kobylarnia i Mirbud blisko kontraktu za blisko 90 mln zł

Oferta konsorcjum firm Kobylarnia (lider konsorcjum) i Mirbud (partner konsorcjum) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy. Wartość tej oferty wynosi blisko 88,7 mln zł brutto. Poza tym Mirbud przystąpił do realizacji inwestycji dla Panattoni Development Europe, w kontrakcie szacowanym na 9,2 mln euro – wynika z informacji podanych przez Mirbud.

Unibep przeanalizował działalności grupy na Ukrainie. Oto wnioski

Unibep aktualnie ma zawarte trzy umowy dotyczące rynku ukraińskiego, z czego dwie umowy są warunkowe i pozostają na etapie uzgodnień proceduralnych, a kolejny projekt, dotyczący realizacji przejścia granicznego na granicy ukraińsko – polskiej, znajduje się wciąż na etapie prac projektowych. Wobec powyższego Unibep obecnie nie identyfikuje istotnych bezpośrednich ryzyk związanych z sytuacją na Ukrainie, które mogłyby wpłynąć na zasoby grupy Unibep – wynika z informacji podanych przez Unibep.

GDDKiA: bliżej podpisania umowy na budowę odcinka S74 od Mniowa do Kielc

Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa uprzednia kontrola przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy na realizację inwestycji- poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Grupa Ciech z listem intencyjnym ws. nowego źródła energii dla zakładu w Inowrocławiu

W siedzibie Urzędu Miasta Inowrocław został podpisany list intencyjny w sprawie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów („ITPO”) na terenie zakładu sodowego Ciech Soda Polska w Inowrocławiu. Nowa instalacja zwiększy konkurencyjność Ciech Soda Polska poprzez dostęp do tańszej energii, a także zmniejszy poziom emisji CO2  dzięki ograniczeniu stosowania węgla – poinformował Ciech.

Strabag z umową na budowę odcinka S19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z firmą Strabag umowę o wartości około 391,5 mln zł na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego. Zakończenie budowy planowane jest w drugiej połowie 2025 – wynika z informacji podanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Osiem ofert na budowę przygranicznego odcinka Via Carpatia

Osiem ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę 18 kilometrów drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek (granica państwa). Najniższą ofertę na kwotę nieco ponad 1,44 mld zł złożyła firma Metrostav Infrastructure – wynika z informacji podanych przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad.

Budimex wkracza w segment OZE

Budimex kupił za 22 mln zł udziały w spółce celowej realizującej projekt farmy wiatrowej – poinformowała spółka w komunikacie, dodając, że „tym samym Budimex rozpoczął działalności w segmencie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w projektach o dużej mocy.”

Odpisy obniżą zysk Trakcji

Zarząd spółki Trakcja poinformował we wtorek o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji w spółkę zależną – AB Kauno Tiltai wartości 18,5 mln zł.