Warta 595 mln zł inwestycja w Porcie Gdańsk zakończona

Remont nabrzeża kpt. Ziółkowskiego dobiegł końca. Jego modernizacja stanowiła część inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, współfinansowanej w 85 proc. przez Unię Europejską z instrumentu CEF. Prace związane z projektem pn. „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” zostały już zakończone, a oficjalnie zamknięcie projektu planowane jest na czerwiec.

PKP PLK wykorzysta zintegrowany model ruchu

Centrum Unijnych Projektów Transportowych i PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę dotyczącą wykorzystania przez PLK Zintegrowanego Modelu Ruchu. Pozwoli on na wsparcia strategicznego planowania transportu na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Mostostal Warszawa ze znacznym wzrostem przychodów

Mostostal Warszawa wg szacunkowych danych w I kwartale 2022 osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 301 mln zł wobec około 210 mln zł w analogicznym okresie 2021, notując skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,6 mln zł wobec nieco ponad 2 mln zł w I kwartale 2021.

Rusza kluczowe dla Polski połączenie gazowe

W niedzielę ruszy przesył gazu gazociągiem GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania). Choć od początku znaczenie tego rurociągu było nieco większe niż zwykłego interkonektora, to obecnie to połączenie w kontekście wstrzymania dostaw gazu przez Rosjan jest dla nas jednym z najważniejszych.

Polskie magazyny ropy i paliw są coraz większe

Odpowiadający za zapasy ropy i paliw PERN stale rozbudowuje swoje bazy surowcowe i produktowe. Niedawno został zakończony montaż dachów na 7 nowych zbiornikach w 3 lokalizacjach. Planowany termin ukończenia całej inwestycji to połowa go roku. Po rozbudowie pojemność magazynowa baz wzrośnie aż o 224 tys. m3 .

Erbud z wojskowym kontraktem za prawie 33 mln zł

Erbud podpisał wartą 32, 87 mln zł netto umowę na roboty budowlane związane z budową miejsc stacjonowania wojsk w miejscowości Trzebień. Inwestorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze.

PKP PLK inwestują w modernizację kolejnych przystanków

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy na przebudowę peronów za łącznie około 16,5 mln zł netto. Dzięki tym nowym inwestycjom z rządowego programu, które mają zostać sfinalizowane do końca 2023 roku, lepszy dostęp do kolei zyskają podróżni w Złocieńcu, Łubowie i Reczu.

W dystrybucji prądu największe pieniądze idą na przyłączenia

Gdyby w uproszczeniu określić, jaka jest rola operatorów systemów dystrybucyjnych i w którym kierunku mają inwestować, to należałoby wskazać dwa główne nurty – po pierwsze to jest bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii, a po drugie rola operatorów jako moderatorów rynku energii – stwierdził Robert Zasina, prezes spółki Taurona Dystrybucja, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Polacy nie zaakceptują, jeśli doliczymy 100 mld zł na sieci do rachunków

– Dokonaliśmy inwentaryzacji potrzeb dystrybucji w perspektywie dekady – może to być co najmniej 100 mld zł. To bardzo dużo. Mam przekonanie, że inwestycje nie powinny być realizowane tylko w oparciu o środki z taryfy, ponieważ przełożenie kosztów na rachunki za prąd będzie nieakceptowalne społecznie. Musimy poszukać sposobów finansowania inwestycji w sieci z wykorzystaniem środków zewnętrznych – wskazał Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki w podcaście „Energetyczne środy z Tauronem”, cyklu WNP.PL prezentowanym na kanale „20. piętro”.

Materiały budowlane często mają problemy z jakością. Powstał nowy raport

Jakość wielu wyrobów budowlanych dostępnych na rynku pozostawia sporo do życzenia. Na przykład 44 proc. badanych wyrobów do izolacji cieplnej i 38 proc. membran nie spełniało w 2020 r. przynajmniej jednej badanej właściwości. Z kolei tylko średnia jest jakość klei budowlanych, wyrobów podłogowych i posadzkowych. Ale sytuacja się poprawia – wskazuje Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Grozi nam paraliż inwestycji drogowych

Przyjęta dotąd waloryzacja kontraktów drogowych nie wystarcza na pokrycie zwiększonych kosztów wykonawców. Sytuacja jest bardzo poważna – mówi Krzysztof Andrulewicz, dyrektor wykonawczy ds. relacji biznesowych Aldesa Polska.

Pełnomocnik rządu ds. CPK przejdzie do resortu funduszy

Do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przejdą m.in. pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, nadzór właścicielski nad spółką CPK i Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – zakłada przyjęty przez rząd projekt noweli o działach administracji rządowej – podało KPRM.

Kolejne kilometry Via Carpatii, tym razem na Słowacji

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, uczestniczył w uroczystości inauguracji budowy wschodniej obwodnicy Koszyc. Odcinek drogi ekspresowej R2 Koszyce Šaca – Košicke Olšany to słowacka część międzynarodowego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową.