Autostrada A4 do remontu. Wykonawca prac wybrany

Oferta PBDiM Kobylarnia – spółki zależnej giełdowego Mirbudu – została wybrana przez GDDKiA jako najkorzystniejsza w przetargu na remont autostrady A4.

No Comments

Comments are closed.