Boom budowlany, a słabnie dynamika przewozów cargo. Co się dzieje?

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2018 r. koleją przewieziono 102,98 mln ton, czyli o 9,5 proc. więcej w porównaniu rdr. Wyraźnie jednak spada dynamika tego transportu – w maju wzrósł on już tylko o 0,9 proc.

No Comments

Comments are closed.