Danwood Holding zmierza na GPW

Danwood Holding potwierdził wcześniejszą informację o zamiarze przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej oraz wprowadzenia swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

No Comments

Comments are closed.