Dziesiątki milionów złotych na inwestycje w dużej koksowni

Zakłady Koksownicze Zdzieszowice należące do ArcelorMittal Poland realizuje kolejne inwestycje mające zniwelować wpływ zakładu na środowisko. Wartość prowadzonych obecnie prac to prawie 90 mln zł.

No Comments

Comments are closed.