Dziewięć ofert w przetargu na dokumentację ekspresówki. Wszystkie ponad budżet

W przetargu na elementy koncepcji programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Czosnów-Kiełpin wpłynęło dziewięć ofert – podał warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

No Comments

Comments are closed.