Grupa Rafako – zysk spadł mniej niż przychody

Po trzech pierwszych miesiącach 2018 roku Grupa Rafako odnotowała blisko 300 mln złotych przychodów ze sprzedaży, 17,2 mln złotych zysku operacyjnego oraz 8,2 mln złotych zysku netto. W porównaniu z tym okresem roku poprzedniego, Rafako odnotowało wzrost wyników na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat.

No Comments

Comments are closed.