Komasacja spółek w holdingu J.W. Construction

Zarząd spółki J.W. Construction Holding SA z Ząbek k. Warszawy poinformował, że podjął decyzję o zamiarze jej połączenia z podmiotami zależnymi. Połączenie nastąpi przez ich przejęcie.

No Comments

Comments are closed.