Obligacje za 35 mln zł na dalszy rozwój Polnordu

Zarząd Polnord 5 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 36 750 sztuk obligacji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 36,75 mln zł. Obligacje zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej jednemu z funduszy Open Finance.

No Comments

Comments are closed.