Polnord z korzystnymi wyrokami NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, następcy prawnego Agencji Nieruchomości Rolnych, z których wynikało, że spółce nie przysługiwało odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działek przeznaczonych pod drogi, położonych w dzielnicy Wilanów w Warszawie.

Powered by WPeMatico

No Comments

Comments are closed.