Polska, Litwa i Łotwa demaskują Nord Stream 2

Nord Stream 2 jest ukierunkowany na pogłębienie zależności energetycznej państw UE, w szczególności Europy Środkowej i Wschodniej, od Rosji – głosi deklaracja podpisana 11 marca w Wilnie przez szefów Sejmów: Polski, Litwy i Łotwy.

No Comments

Comments are closed.