Polska może się uratować przed blackoutem. Potrzeba bagatela 40-50 mld zł

Pogoda jest coraz większym wyzwaniem dla energetyków, a nadchodzące lato może okazać się szczególnie trudne. Z jednej strony upały, które pociągają za sobą wzmożony pobór energii elektrycznej, z drugiej – ryzyko gwałtownych załamań pogody, z tornadami włącznie. To ogromne zagrożenie dla napowietrznej infrastruktury energetycznej. Wiemy, jakie potrzebne są nakłady, aby zminimalizować ryzyko przerw w dostawach prądu.

No Comments

Comments are closed.