Rafako chce osiągnąć zdolność dywidendową w 2020 roku; wchodzi w sektor gazu i ropy

Zarząd Rafako 5 kwietnia 2018 r. zatwierdził zaktualizowaną strategię rozwoju grupy na lata 2018-2020, która została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą. Wśród celów strategicznych znajduje się wejście w sektor gazu ziemnego i ropy naftowej poprzez wykorzystanie kompetencji grupy PBG.

No Comments

Comments are closed.