Rafako ma wstępne wyniki za 2017 rok

Spółka z Raciborza opublikowała wstępne dane finansowe za ubiegły rok, w których widoczny jest spadek przychodów, a także zysku netto. Zarząd wskazuje na trzy główne powody tej sytuacji.

No Comments

Comments are closed.