Remak odczuwa korzystnie ożywienie w budownictwie przemysłowym

W 2017 roku Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak osiągnęło ponad 170,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, które były wyższe w porównaniu z 2016 rokiem o 17,9 proc.

No Comments

Comments are closed.