Skanska najtańsza w przetargu PKP PLK

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu dotyczącym linii nr 62 Tunel – Sosnowiec, wycenili zadanie o wiele drożej od inwestora.

No Comments

Comments are closed.