Stalprofil i Izostal dostarczą rury dla Gaz-Systemu

Konsorcjum spółek będzie odpowiadało za wyprodukowanie izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych na potrzeby budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Pogórska – Tworzeń o długości ok. 41 km.

No Comments

Comments are closed.