Tauron Dystrybucja pozyskał ponad 170 mln zł unijnego dofinansowania

Tauron Dystrybucja do końca ub.r. podpisał 34 umowy na dofinansowanie środkami unijnymi działań inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę dotacji ponad 170 mln zł.

No Comments

Comments are closed.