Torpol podaje wstępne wyniki

W 2017 roku Grupa Kapitałowa Torpol uzyskała 753,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Były one o 2,2 proc. niższe, w porównaniu do 2016 r. (770,2 mln zł).

No Comments

Comments are closed.