Torpol podał wyniki za 2017 rok

Zarząd przekonuje, że grupa ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju do 2020 r. Jednak miniony rok nie był dla niej owocny pod względem osiągniętych wyników finansowych.

No Comments

Comments are closed.