Wybrano wykonawcę kolejowej inwestycji za ponad 0,6 mld zł

Oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na kluczowej dla transportu towarowego trasie kolejowej.

No Comments

Comments are closed.